واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم که همیشگى است و زنى را که به این عقد در مى آید «دائمه» گویند و ازدواج موقّت که براى مدّت معیّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه این مدّت کوتاه باشد یا طولانى و آن را «متعه» و «صیغه» نیز مى نامند. مسأله 2024
 
دستور خواندن صیغه عقد موقت
براى خواندن صیغه عقد موقّت کافى است بعد از آن که مدّت و مهر معیّن شد،
زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم) مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ» (قبول کردم) یا این که وکیل زن بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکِّلَکَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موکّله خودم را به ازدواج موکّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِی هَکَذا» (قبول کردم براى موکّل خودم همین طور). مسأله 2031
عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند. مسأله 2044

 
احکام عقد موقّت
در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است. مسأله 2070
ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد بلکه به قصد محرم شدن نزدیکان آن دختر باشد جائز است مشروط بر این که دخترى را که به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد که قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر کوچک است باید وقت را به اندازه اى زیاد کنند که دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد مدّت را ببخشند. مسأله 2071
احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکى با همسر خود را در ازدواج موقّت نیز ترک نکند. مسأله 2072
زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند و تنها لذّتهاى دیگر ببرد، ولى اگر بعداً به این امر راضى شود مانعى ندارد. مسأله 2073

ثبت نام در این پایگاه :

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای تهران و قم)

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای به جز تهران و قم)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: حاج رضا نادری     |     | نظرات()