شهید دكترمحمد بهشتی

هدف ازدواج موقت داشتن روابط جنسی قانونی است. در حقوق اسلامی یك نوع ازدواج موقت و غیردائمی پیشنهاد شده است ،  در این نوع ازدواج هدف ، تشكیل خانواده نیست ، بلكه داشتن روابط جنسی قانونی در حدی است كه تعیین می كنند ، به همین جهت باید برای این منظور قراری روشن میان خود داشته باشند و قراردادی شخصی میان آنها بسته می شود. قراردادی كه در آن همه ی جهات مشخص شده باشد.

كتاب شناخت اسلام ص 329

********************

شهید دكتر باهنر

ازدواج موقت برای جوانان راه معقول و علمی است. ازدواج غیردائمی از نظر قانونی و عرف ، راهی معقول ، علمی و شناخته شده است كه هم می توان به وسیله ی آن از فشار غرایز در جهت خطرناك و درهم ریختگی و آشفتگی كاست و آن را در طریق صحیح به كار انداخت و هم به آسانی خود را از تحمل یك نوع رنج روحی و احساس گناه ، عصیان و تخلف از اصول و مقررات اخلاقی و قانونی رها ساخت. ازدواج موقت ، نظر عده ای از متفكران غربی را نیز به خود جلب كرده است.

كتاب ازدواج موقت مدیریت شهوت / ص 30

********************

شهید سید مجتبی نواب صفوی

برادران و خواهران ! اگر از این مشروع آسان با تعصب جلوگیری كردید به زنای نامشروع با تاسف سخت دچار خواهید شد ! حس مقدس شهوت همیشه گرسنه و آماده ی فعالیت بوده است. كه قطعا اگر راه مشروعی برای رفع نیازش پیدا نشود دست به وسائل نامشروعی زده ، هزاران هزار بدبختی و مرض و مفسده به بار آید. پس بهترین راه برای جلوگیری از این خطر و سیر كردن این حس مقدس عمومی ، همان راه مقدس و مشروع است كه قانون مقدس الهی وضع نموده است و آن را مقدس تر از نكاح و ازدواج دائم داشته و ثوابهای اخروی كه بر آن مترتب نموده ، چندین برابر پاداش هایی است كه بر عقد ازدواج دائم مترتب نموده است. و این چاره ی مشروع و عجیب كه دین مقدس خدا برای جلوگیری از خطر خانمان سوز زنا وضع  كرده است ، در هیچ دین و قانونی موجود نمی باشد و تمام اقوام دنیا از قوانین نكاح و زناشویی مشكل ، یقینا به اندازه بی شماری سرپیچی می كنند و با مذاق خشك و پند و اندرزهای بی مغز جلوی این حس قوی و فساد آنرا نمی توان گرفت و جز تمسك به اصل مقدس ازدواج زناشویی موقت اسلام ، چاره ای نخواهد بود.

برادران و خواهران! اگر از این مشروع آسان با تعصب جلوگیری كردید به زنای نامشروع با تاسف سخت دچار خواهید شد

ثبت نام در این پایگاه :

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای تهران و قم)

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای به جز تهران و قم)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: حاج رضا نادری     |     | نظرات()